pzlelblag.pl

Zarząd Portalu na rzecz Historii i Kultury Łowieckiej

Portal na rzecz Historii i Kultury Łowieckiej to organizacja, której celem jest pielęgnowanie tradycji łowieckich, upowszechnianie wiedzy o dziedzinie myślistwa oraz ochrona przyrody i dzikiej zwierzyny. W ramach Portalu działa Zarząd, który jest organem wykonawczym.

Skład Zarządu

Zarząd Portalu na rzecz Historii i Kultury Łowieckiej składa się z przynajmniej pięciu członków, wybieranych na okres trzech lat przez walne zgromadzenie. Spośród członków Zarządu wybierany jest przewodniczący oraz sekretarz. W skład Zarządu mogą wchodzić tylko osoby pełnoletnie i posiadające czynne prawo wyborcze.

Zadania Zarządu

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącymi sprawami Portalu oraz podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia działalności statutowej. Zarząd reprezentuje Portal na zewnątrz, zawiera umowy i podejmuje decyzje w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji.

Zarząd Portalu na rzecz Historii i Kultury Łowieckiej działa na podstawie niniejszego statutu oraz uchwał walnego zgromadzenia. Zarząd działa zgodnie z ustawą o Portalu oraz przepisami prawa.

spotkanie zarzadu

Skład Zarządu

  • Mateusz Cichy - Prezes Zarządu
  • Sławomir Leśniak - Wiceprezes Zarządu
  • Tatiana Karabajło - Wiceprezes Zarządu
  • Antoni Piechniczek - Organ Doradczy Zarządu
  • Maria Piekarczyk - Organ Doradczy Zarządu

Portal na rzecz Historii i Kultury Łowieckiej ma charakter edukacyjny i hobbistyczny. Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa oraz nie jest związana z żadną organizacją łowiecką. · 2021 (c) PHKŁ